hersenwerk voor honden

Aantal punten: 60 punten

Kaart niet beschikbaar

Datum en tijd
01/01/2018 - 04/01/2018
Hele dag

Spreker : Diverse
Organisator : Marleen van Baal
Website: www.hersenwerkvoorhonden.nl
E-mailadres: info@hersenwerkvoorhonden.nl
Tel: 06 50 60 35 16


De cursus wordt gegeven in Nederland en België.

3 dagen gevorderd: Deze vervolgcursus is uitsluitend te volgen na de Basiscursus Begeleider Hersenwerk.
Wil je verdiepen en verbreden? Dan kun je aansluitend de driedaagse vervolgcursus Gevorderd Begeleider volgen. Je leert hoe je Hersenwerk kunt aanbieden aan groepen, dus in workshops en lessen. Hoe Hersenwerk kan ondersteunen bij het opvoeden van een hond en basiskennis over hoe je Hersenwerk kunt inzetten bij honden met fysieke beperkingen. De rode draad is het lesgeven en hoe je boodschap van Hersenwerk aan een groep overbrengt, terwijl je volop oog houdt voor het individu.
In de Vervolgcursus Gevorderd Begeleider zoomen we in op de verschillen bij honden en het aanbieden van passend Hersenwerk. Je krijgt les in Hersenwerk in combinatie met:

– leeftijden
– karakters
– raskenmerken
– gezondheid
– veel voorkomende gedragsvragen

Deze intensieve driedaagse vergroot jouw inzicht in maatwerk enorm, zowel naar de hond als in de mens en de combinatie hond- mens – Hersenwerk.

Materialen en soorten spellen worden nog verder uitgewerkt zodat ze direct toepasbaar zijn in jouw activiteiten. Het overbrengen van de boodschap naar jouw cursisten is een steeds terugkerend thema, waarbij jij als Begeleider ontdekt waar jouw kracht ligt en waar je nog aan wilt werken.

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het zakelijke aspect: hoe bereik je jouw klanten, hoe trek je nieuwe klanten aan en hoe overtuig je hen dat ook hun hond Hersenwerk verdient!

Na deze cursus:
– heb je een brede basiskennis om Hersenwerk aan te bieden aan honden in alle leeftijden metkennis van bijbehorende aandachtspunten.
– heb je oog voor gezondheid en het fysiek van de hond en ben je in staat daar maatwerkadvies rondom Hersenwerk in te geven.
– kun je, indien gewenst, Hersenwerk aanbieden aan kleine groepen cursisten, met oog voor het individu èn de groep. Je kunt Hersenwerk op deskundige wijze aanbieden in een workshop of verwerken in je lessen en inzetten bij gedragsbegeleiding als je daarvoor opgeleid bent.
Kosten: € 395,00 incl. BTW, lesmap en lunch

Hersenwerk is te vergelijken met denksport of braintraining voor mensen.
Het is leuk, het ontspant en tegelijkertijd stimuleert het mentaal.

Wat doet Hersenwerk?
Hersenwerk stimuleert de zintuigen
Het maakt creatief
Hersenwerk = Samenwerken, hierdoor versterkt de band tussen baas en hond
Het geeft afleiding in spannende situaties
Hersenwerk helpt oudere honden fit te blijven
Het stimuleert jonge honden om te ontdekken
Het helpt puberhonden om te leren focussen
Hersenwerk zorgt voor geestelijke inspanning bij de (tijdelijk) fysiek beperkte hond
Hersenwerk vergroot het zelfvertrouwen doordat de hond zelf keuzes maakt
Het geeft inzicht in het gedrag van de hond
Hersenwerk biedt ondersteuning bij gedrags- en opvoedingsadvies