Verslag The Aggression in Dogs Conference

De hond aan het stuur! 

Afgelopen oktober vond The Aggression in Dogs Conference online plaats, georganiseerd door The Loose Leash Academy. Voor wie er volgend jaar wil bij zijn: https://thelooseleashacademy.com/conference. Ons bestuurslid, Annelies, volgde het 3-daagse event en brengt jullie hier een korte review van één van de vele topics. 

Een van de sprekers op het online congres was Leslie McDevitt, in haar sessie deelde ze enkele oefeningen uit haar laatste boek: Control Unleashed. Deze techniek (Cooperative Counter Conditioning) is ontworpen om de hond meer controle te geven. Er werden twee spelletjes voorgesteld waarvan één gericht op honden die agressief of angstig gedrag konden vertonen wanneer iemand hen naderde (Requested Approach Training). 

Dit is bijzonder interessant voor onze APDT-BeNe trainers omwille van Leslie’s unieke aanpak. In de context van onze hondentrainingen waarbij we het naderen van bv. vreemden vaak als oefen-onderdeel in onze lessen opnemen, is het misschien interessant om het in de toekomst “anders” aan te pakken. Dit met meer uitzicht op keuzevrijheid voor onze honden en de uitkomst waarbij onze honden zelf kunnen kiezen of ze een persoon willen laten naderen of niet. 

Waarom deze techniek inzetten? 

 • Kan relatie-versterkend werken tussen hond en eigenaar (meer vertrouwen in de eigenaar); 
 • Het geeft controle aan de hond; 
 • De hond kan een activiteit starten of stoppen; 
 • Het geeft een heleboel extra informatie aan de hond (d.m.v. kegels/pionnen*); 
 • Het zorgt voor duidelijke communicatie tussen hond en eigenaar (ook wanneer lichaamssignalen moeilijk te lezen zijn of de eigenaar weinig kennis heeft van hondenlichaamstaal); 
 • Het bestaat uit leuke oefeningen voor de hond. 

*Kegels/pionnen: vaste plekken tijdens training (kan met behulp van kegels/pionnen zodat die verplaatst kunnen worden) 

“Start- en stopsignalen” 

Je kan start signalen aanleren of shapen. Er zit natuurlijk verschil in de duurtijd van zo’n gedraging. Afhankelijk van de toepassing train je dan een kort of een langdurig startsignaal. 

Een hond kan dan een activiteit van start laten gaan door het startsignaal te presenteren: bv. poot geven (om nagels te knippen). Of om de activiteit te stoppen, kan hij het gedrag stoppen: bv. poot terugtrekken.  

Het gaat over het contract met je hond… 

Zegt de hond nu écht JA of NEE of vertoont hij enkel geconditioneerd gedrag om bv. een beloning te ontvangen? In theorie is het belangrijk om het onderscheid te herkennen en onszelf te blijven pushen als trainers maar in de praktijk gaat het erover: is de hond comfortabel met de situatie? Ja? Perfect!  

Om de start- en stopsignalen te trainen ga je dus beter niet aan de slag met beloningen van hoge waarde. Zowel de start-als de stopsignalen worden gelijkwaardig beloond. Je beloont ook af en toe wanneer de hond niet in de startsignaal-gedraging zit (zo kan de hond zelf kiezen of hij het gedrag terug willen vertonen of niet). Maar bovenal, heb respect voor “het contract”: als de hond weet dat een specifiek startsignaal bepaalde acties “in gang zet”, moet het altijd duidelijk en voorspelbaar zijn!  

Bijvoorbeeld

 • Het startsignaal: hoofd op het been van de eigenaar laten rusten  
 • Het gevolg: de eigenaar begint te borstelen 
 • Het stopsignaal: hoofd opheffen 
 • Het gevolg: de eigenaar stopt met borstelen 

Requested Approach Training 

Deze oefening heeft als doel de hond zelf te laten beslissen of hij benaderd wil worden of niet. Leslie is voorstander van overduidelijke startsignalen omdat er dan geen misverstanden kunnen ontstaan. Alles wat niet lijkt op het startsignaal wordt dan een stopsignaal. Hoe ziet het eruit: 

Enkel en ALLEEN het startsignaal van de hond zorgt ervoor dat de trainer/helper beweegt in de richting van de hond. We belonen de hond met de stem/clicker en een snoepje, tijdens het eten van dat snoepje stapt de trainer/helper terug weg naar een vorige kegel/pion. Als de hond zijn startsignaal niet wenst te gebruiken in de oefening moeten we goed kijken of de context te moeilijk is? Afstand van de kegels/pionnen t.o.v. de hond? Stressniveau- en signalen van de hond?  

 • Het startsignaal: bv. schouder van de hond raakt het been van de eigenaar 
 • Het gevolg: De trainer/helper stapt richting de eigenaar met de hond (dit kan eerst parallel, vervolgens in een boog en daarna pas frontaal. Je kan verschillende kegels/pionnen gebruiken om de afstand op te bouwen.) 
 • Het stopsignaal: bv. de hond maakt geen contact meer met het been van de eigenaar 
 • Het gevolg: De trainer/helper blijft staan aan zijn kegel/pion of loopt terug naar een kegel/pion verder weg van de hond. Waarom? Duidelijkheid voor de hond! 

Wanneer de hond zijn startsignaal niet meer gebruikt na enkele succesvolle pogingen, stopt de oefening. Wat kan je dan doen? 

 • De eigenaar beloont de hond voor het stopsignaal 
 • Meer afstand creëren tussen de dichtste kegel/pion en de hond 
 • De trainer/helper kan volledig terugkeren naar de laatste kegel/pion 
 • De training wordt stopgezet 
 • De eigenaar kan wegstappen van de trainer/helper 

Veel trainingsplezier! 

Annelies De Paep