APDT BENE

The association of pet dog trainers for Belgium and The Netherlands

Eind 2022 sluit het APDT-BeNe hoofdstuk af: APDT-BeNe vzw houdt op te bestaan.

Hieronder vinden jullie de grootste beweegredenen voor deze beslissing. De leden vinden meer gedetailleerdere informatie in de nieuwsbrief die ze ontvangen hebben.

Het bestuur is niet licht over deze beslissing gegaan, er is veel gewikt en gewogen. APDT-BeNe is gegroeid vanuit een missie: het promoten van hondvriendelijke en beloningsgerichte technieken in hondentraining. Meer dan 20 jaar geleden was APDT een unicum, vandaag de dag is dit een heel ander gegeven en zijn er meerdere onafhankelijke verenigingen die zich hiervoor inzetten (voor Nederland oa. SPPD, Raad Van Beheer, NVGH  en voor België oa VDG). Dat verheugt ons en we geloven in het bundelen van deze krachten.

We zijn er tevens van overtuigd dat de toekomst niet meer ligt in een Belgisch en Nederlands verhaal maar dat de tijd gekomen is om per land in te zetten op professionalisering. Op die manier kunnen de landelijke verenigingen meer druk uitoefenen op politiek, aan sensibilisering doen, enz.

We bedanken onze leden en partners voor de jarenlange steun. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zich zal blijven inzetten voor het welzijn van honden tijdens opvoeding en training, en kijken vol verwachting uit naar het nieuwe hoofdstuk in hondenland.

Het APDT-BeNe bestuur

Benieuwd naar de 12 richtlijnen voor een verantwoorde hondenbegeleider?

Vanuit APDT-BeNe hebben we voor jou een poster samengesteld met 12 richtlijnen.

Klik hier voor meer informatie 

Ben je als hondeneigenaar op zoek naar een trainer of hondenschool?

Vind er één in jouw buurt