hond in de zorg

Aantal punten: 20 punten

Kaart wordt geladen...

Datum en tijd
03/11/2019 - 17/11/2019
10:00 - 15:30

Locatie
Hond&Vorming

Spreker : Arjen van der Meulen en Judith Eberson
Organisator : Hond&Vorming
Website: www.hondenvorming.nl
E-mailadres: info@hondenvorming.nl
Tel: 0618921991


Lijkt het jou geweldig om honden in te zetten bij ondersteuningen van mensen?
Dan is deze training wellicht interessant voor je om te volgen!

Arjen van der Meulen (arjencoachingenbegeleiding) en Judith Eberson (Hond&Vorming, persoonlijk begeleider met AAT-honden) hebben samen een 3 daagse training gemaakt voor professionals die honden willen inzetten tijdens hun werkzaamheden.

Deze dagen zijn gericht op professionals zoals hulpverleners, therapeuten,docenten en medewerkers van zorgcentra die overwegen om een hond in te zetten bij begeleiding en ondersteuning van mensen die een hulpvraag hebben.
De dagen zijn zowel theoretisch als praktijkgericht van aard, en er is tevens de mogelijkheid om de eigen hond een gedragstest te laten ondergaan, om zo te beoordelen of de hond geschikt is.
Inspirerende en leerzame dagen dus voor een ieder die zijn vak -en zijn hond- serieus neemt!

Inhoud programma:
We hebben de training onderverdeeld in 3 lesdagen, die allen op een zondag plaatsvinden.
Enkel na het volgen van alle 3 de dagen ontvang je van ons een deelnamecertificaat.

dag 1:
Coachen/werken met honden in ondersteuningen van mensen is meer dan “kunstjes doen met je hond”.
Je hond is je mede collega en zijn rol in het proces waar jij en je cliënt doorheen gaan is bijzonder, en tevens bijzonder waardevol.
Deze dag staan we dan ook stil bij “de hond in de zorg”.
Al jaren worden honden actief, en op verschillende wijzen, ingezet tijdens ondersteuningen van mensen.
Welke mogelijkheden zijn er allemaal om honden in te zetten?
Hoe is het gesteld met het welzijn van de hond tijdens zijn werkzaamheden?
Welke (wettelijke) regels zijn er rondom het inzetten van honden tijdens ondersteuningen?
Kan élke hond ingezet worden voor deze ondersteuningen?

Tijdens deze dag is er ook speciale aandacht voor de “lezen met honden”-projecten waar scholen gebruik van kunnen maken.

Uiteraard is niet alleen de rol van de hond als medecoach belangrijk, ook jouw rol als coach wordt deze dag besproken.
Wanneer ben je nou een coach?
Welke vaardigheden dien je te bezitten om een goede coach te zijn?
Hoe bewaak je een coachproces en welke attitude kenmerkt een goede coach?
Tevens staan we stil bij gedragspatronen en hoe we die kunnen herkennen, benoemen en doorbreken.

dag 2:
We gaan de vertaalslag maken naar de praktijk.
Deze dag gaan we dieper in op de doelgroepen waar je mee te maken krijgt tijdens je werkzaamheden.
Ook bespreken we de aandachtspunten die er liggen bij een aantal specifieke doelgroepen, in combinatie met de inzet van honden.

Tevens gaan we aan de slag met het maken van een vertaalslag van de hulpvraag van een cliënt… hoe kunnen we deze vertalen naar een inzet van een hond.
Werken met honden tijdens ondersteuningsprocessen is een ervaringsgerichte methode.
Een hond spiegelt gedrag immers feilloos, wat weer de basis vormt voor het verdere verloop van het coachingsproces.
Daarbij (ver)oordeelt de hond niet, waardoor het proces als laagdrempelig en toegankelijk wordt ervaren door de hulpvrager.

Tijdens deze dag komen de verhalen van ervaringsdeskundigen aan bod en gaan we actief aan de slag met enkele honden die actief als AAT-hond worden ingezet. Zo kunnen jullie oefenen met hulpvragen omzetten in werkdoelen en gaan we actief oefenen met jullie coachingvaardigheden.
Na deze dag krijgen jullie een huiswerkopdracht voor je laatste lesdag.

dag 3:

In de ochtend nemen we een gedragstest af bij jullie honden die we met jullie bespreken.
De huiswerkopdracht die je hebt meegekregen ga je deze dag omzetten naar een praktijkopdracht, die in de middag plaatsvind.
In samenwerking met “Lekker Eigewies” gaan we de deelnemers van “Lekker Eigewies” een mooie dag bezorgen.
Jullie gaan een aantal van hun hulpvragen omzetten naar werkdoelen en in de praktijk ervaren hoe het is om met je hond te werken.
Wij begeleiden je in dat proces.

na het doorlopen van deze training bieden we je in de toekomst terugkomdagen aan om te sparren met medecollega’s.

* indien je hond niet slaagt voor de gedragstest heb je de mogelijkheid je hond te laten hertesten op een latere datum en kun je in de tussentijd werken aan de aandachspunten die er liggen.

let op: honden die op de HR lijst staan laten wij niet toe bij deze training.