Leden zijn verplicht om hun vakkennis op peil te houden. Zij dienen minstens 1 dag per jaar bijscholing te volgen ter waarde van 20 punten. Bijscholingen van een dagdeel zijn ter waarde van 10 punten.

In de kalender kan je als lid alle bijscholingen terug vinden waar we punten aan toekennen. Voor een bijscholing die niet op de lijst staat maar mogelijks toch in aanmerking komt voor accreditatie kan je ook het formulier indienen.

Ben je lid en heb je bijscholingen gevolgd?

Volg de link hier onder en geef door welke bijscholingen je hebt gevolgd om je accreditatie te behouden. Vergeet niet een bewijs van deelname te uploaden!

Lid? Geef gevolgde bijscholingen door